TƯỢNG ĐỒNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Tượng đồng Võ Nguyên Giáp

Tượng đồng Võ Nguyên Giáp là sản phẩm đồ đồng được đúc khuôn liền khối chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thờ tượng đồng Đại tướng là thể hiện sự biết ơn, lòng thành kính đối với bậc chỉ huy quân sự tài ba đã góp công lao to lớn của mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tượng đồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đúc theo khuôn với nhiều mẫu mã cũng như kích thước đa dạng và phong phú.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.